Welkom bij Wijnberg
Voor ouders.

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.


KernwaardesWijnberg

In relatie

Leerling centraal, inclusie en gelijkheid, je uitspreken, korte feedback loops, persoonlijke verbindingen en transparantie.

Autonomie

Vertrouwen en ruimte, experimenteren en leren, thematische zelforganisatie en eigenaarschap.

Groei

Aldoende aanpassen, kleine stappen en successen vieren, experimenteren en leren, shared purpose en relevantie.

Meer over ons

Speciaal met persoonlijkheid

De Wijnberg is een bovenregionale (behandel-)school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en biedt onderwijs op maat aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Wij gaan uit van ieders talenten en mogelijkheden én zijn continu gericht op de volgende stap in de ontwikkeling.


Lees meer over
de Wijnberg
Projecten

Lees meer over medezeggenschap

Vragen?
Neem contact

met ons op

“Door middel van ambulante samenwerking in projecten met partners, werken we samen aan inclusief onderwijs.”

Carlijn van Dijk
Leraar / Coach Plinthos

Meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen over Wijnberg speciaal onderwijs zijn een verzameling van de meest voorkomende vragen die ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden hebben over onze school.